Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι:


Inverticum GmbH, Severin Christopher Butz Mechlem (Διευθύνων Σύμβουλος)
Ταλ 44
80331 Μούχεν
Germany

info + privacy.policy @artprinta.com

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας.

 

1. Πρόσβαση σε δεδομένα και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να σας παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες. Κάθε φορά που ένας ιστότοπος αποκτά πρόσβαση, ο διακομιστής web αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει το όνομα του απαιτούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και το αίτημα (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την πρόσβαση.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του site και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO, αυτό προστατεύει τα πρωταρχικά νόμιμα συμφέροντά μας σε μια σωστή παρουσίαση της προσφοράς μας ως μέρος της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας.

Υπηρεσίες φιλοξενίας από παροχέα τρίτου μέρους
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ένας τρίτος πάροχος μας παρέχει τις υπηρεσίες φιλοξενίας και προβολής του ιστότοπου. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή στα έντυπα που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο ηλεκτρονικό κατάστημα όπως περιγράφεται παρακάτω θα υποβληθούν σε επεξεργασία στους διακομιστές της. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο μέσα στο πλαίσιο που περιγράφεται εδώ.

Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θεσπίσει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων για επεξεργασία συμβάσεων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της παραγγελίας σας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται τα δεδομένα για να επεξεργαστεί τη σύμβαση ή να επεξεργαστεί την επαφή σας και δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή να στείλετε την επαφή χωρίς τις πληροφορίες. Ποια δεδομένα συλλέγονται μπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρμες εισόδου.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO για την επεξεργασία των συμβολαίων και την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν περιορισμένα για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη οποιασδήποτε περιόδου διατήρησης του φορολογικού και του εμπορικού δικαίου, εκτός εάν έχετε δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε συγκατατεθεί ρητά σε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης οποιωνδήποτε δεδομένων πέραν αυτών που επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε σε αυτή τη δήλωση.

3. Διαβίβαση δεδομένων

 Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην εταιρεία ναυτιλίας που ανατέθηκε με την παράδοση, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών. Ανάλογα με το ποιος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επιλέγετε στη διαδικασία παραγγελιών, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα πληρωμής που συλλέγονται εδώ στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή και σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναθέσει σε εμάς ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν τα ίδια αυτά τα δεδομένα εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εκεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εγγραφείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πρόσβασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Η δήλωση προστασίας των δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ισχύει από την άποψη αυτή.

Χρησιμοποιούμε επίσης ένα εξωτερικό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για την επεξεργασία παραγγελιών και συμβολαίων. Η μεταφορά ή η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό βασίζεται στην επεξεργασία παραγγελιών.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και παρόχους υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που εδρεύουν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτές τις εταιρείες πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ανάγκης εκπλήρωσης της σύμβασης.

Το ίδιο ισχύει και για τη διαβίβαση δεδομένων στους κατασκευαστές ή τους χονδρεμπόρους μας στις περιπτώσεις στις οποίες αναλαμβάνουν την αποστολή για εμάς (drop delivery).

Μεταφορά δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση της ηλικίας Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει αγαθά των οποίων η πώληση υπόκειται σε ηλικιακούς περιορισμούς, παρέχουμε αξιόπιστη υπηρεσία με τη χρήση αξιόπιστου. Σύμφωνα με μια συνολική διαδικασία που περιλαμβάνει προσωπική ταυτότητα και επαλήθευση ηλικίας, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει φτάσει στην απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία. Για το σκοπό αυτό, το SCHUFA IdentitätsCheck χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία, τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης) θα διαβιβαστούν στη SCHUFA Holding AG. Στη συνέχεια διεξάγεται ένας λεγόμενος έλεγχος ταυτότητας με Q-bit, ο οποίος αξιολογήθηκε θετικά από την Επιτροπή για την Προστασία των Ανηλίκων στα Μέσα Ενημέρωσης (KJM) με σκοπό την επαλήθευση της ηλικίας. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. 1 f DSGVO να διαφυλάξει τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, στην εξασφάλιση μιας προσφοράς που να ανταποκρίνεται στην προστασία των ανηλίκων καθώς και στη διασφάλιση των νομικών διατάξεων για την προστασία των ανηλίκων.
Από την άποψη αυτή, δεν υπάρχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης και μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης του φορολογικού και του εμπορικού δικαίου, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό θα διαγραφούν, εκτός εάν δηλώσετε την πρόθεσή σας να το πράξετε. Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εμείς διατηρήστε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δεδομένα πέρα ​​από αυτά που επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε σε αυτή τη δήλωση.

Μεταφορά δεδομένων σε εταιρείες είσπραξης οφειλών Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO, μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία είσπραξης οφειλών, αν η αξίωσή μας για πληρωμή δεν έχει διευθετηθεί παρά την προηγούμενη υπενθύμιση. Στην περίπτωση αυτή, το χρέος εισπράττεται απευθείας από τον οργανισμό συλλογής. Επιπλέον, η διαβίβαση των δεδομένων μας χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων, στην αποτελεσματική διεκδίκηση ή εκτέλεση της αίτησής μας πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Μεταφορά δεδομένων σε παρόχους μετατροπέα νομισμάτων Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να επεξεργαστούν τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας με σκοπό τη μετατροπή νομισμάτων. Συμφωνείτε επίσης να αποθηκεύσετε αυτό το νόμισμα σε ένα cookie περιόδου σύνδεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ένα προσωρινό cookie που καταργείται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Το κάνουμε αυτό προκειμένου το επιλεγμένο νόμισμα να παραμείνει επιλεγμένο και συνεπές κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε οι τιμές να μπορούν να μετατρέπονται στο τοπικό σας νόμισμα.

4. E-mail newsletter και ταχυδρομικές διαφημίσεις

E-Mail-Διαφήμιση με συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο
Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που απαιτούνται εδώ ή ξεχωριστά που σας γνωστοποιήσαμε για να σας στέλνουμε τακτικά το ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει της συναίνεσής σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. ένα DSGVO.

Η εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω ενός συνδέσμου στο ενημερωτικό δελτίο. Αφού καταργήσετε την εγγραφή σας, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα των παραληπτών, εκτός εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας πέρα ​​από αυτά, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνω σε αυτή τη δήλωση.

E-Mail-Διαφήμιση χωρίς εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και το δικαίωμα ένστασης
Αν λάβουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε σχέση με την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και δεν έχετε αντιταχθεί σε αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει της § 7 Abs. 3 UWG στέλνουν τακτικά προσφορές για παρόμοια προϊόντα, όπως αυτά που έχουν ήδη αγοραστεί, από την περιοχή μας μέσω e-mail. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας, που επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, σε μια διαφημιστική προσέγγιση των πελατών μας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς να επιβαρύνεστε με άλλες δαπάνες εκτός από τις βασικές χρεώσεις.

Το ενημερωτικό δελτίο θα αποστέλλεται στο πλαίσιο επεξεργασίας για λογαριασμό μας από πάροχο υπηρεσιών στον οποίο διαβιβάζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δημοσίευση διαφήμισης και το δικαίωμά σας αντίρρησης

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το επώνυμό σας καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. να στείλουμε ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας μέσω ταχυδρομείου. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, τα οποία κυριαρχούν στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων, σε μια διαφημιστική προσέγγιση προς τους πελάτες μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Οι διαφημίσεις αλληλογραφίας παρέχονται στο πλαίσιο επεξεργασίας για λογαριασμό μας από πάροχο υπηρεσιών στον οποίο διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό.
Μπορείτε να αντικρούσετε την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω.

5. Χρήση δεδομένων για επεξεργασία πληρωμών

Identitäts- und Bonitätsprüfung bei Auswahl von Klarna Υπηρεσίες πληρωμής Εάν επιλέξετε υπηρεσίες πληρωμών Klarnas, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. ένα DSGVO ότι μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής και έναν έλεγχο ταυτότητας και πίστωσης στο Klarna üuuml; Στη Γερμανία, οι πιστωτικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο Κλάρνα Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Klarna θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έλαβε σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης πληρωμής για να λάβει μια σωστά ληφθείσα απόφαση σχετικά με τη σύσταση, την εκτέλεση ή τη λύση της συμβατικής σχέσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην είμαστε πλέον σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες επιλογές πληρωμής. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, επίσης κατά της Klarna.

6. Cookies και ανάλυση ιστού

Για να καταστήσουμε ελκυστική την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, την εμφάνιση κατάλληλων προϊόντων ή την έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στην τελική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookie παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε (μόνιμα cookies). Μπορείτε να βρείτε τη διάρκεια αποθήκευσης στις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα αν θα τα δεχτείτε ή όχι ή να δεχθείτε cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει από τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης που σας ενημερώνει για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων cookie. Αυτά μπορούν να βρεθούν για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους παρακάτω συνδέσμους:

Internet Explorer "¢
Safariâ ¢
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™


Εάν δεν γίνονται δεκτά cookies, η λειτουργία του ιστοτόπου μας μπορεί να περιοριστεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το λεγόμενο cookie DoubleClick εντός του πεδίου εφαρμογής του Google Analytics (βλ. Παρακάτω), το οποίο επιτρέπει στο αναγνωστικό σας πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται αυτόματα από το cookie σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο θα μεταδίδονται γενικά και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεύθυνση IP θα μειωθεί ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο πριν από τη διαβίβαση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί και θα διαγραφεί από έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συνδυαστεί με άλλα δεδομένα από την Google. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και για την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα ιστότοπου. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας σε ένα βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Μετά το σκοπό και το τέλος της χρήσης του Google DoubleClick από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν. Η Google Ireland Limited, εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, προσφέρει το Google DoubleClick. (www.google.de).
Όπου οι πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Για τις εταιρείες που είναι πιστοποιημένες βάσει του Privacy Shield, δημιουργείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας δεδομένων βάσει των συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελβετίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το cookie DoubleClick Σύνδεσμος. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερώσετε τον εαυτό σας στο Συμμαχία ψηφιακής διαφήμισης σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να κάνετε ρυθμίσεις για αυτό. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα αν θα τα δεχτείτε ή αν θα δεχθούν cookies για συγκεκριμένους σκοπούς ή όχι. Εάν δεν γίνονται δεκτά cookies, η λειτουργία του ιστοτόπου μας μπορεί να περιοριστεί.

Χρήση του Google (Universal) Analytics για ανάλυση ιστού
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics για ανάλυση ιστοσελίδων. Η υπηρεσία ανάλυσης ιστού παρέχεται από την Google Ireland Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία (www.google.de). Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, όπως τα cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα μεταδίδονται γενικά και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP μειώνεται πριν μεταδοθεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα υπογράφοντα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί και θα διαγραφεί από έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από την Google. Μόλις τερματιστεί ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το Google Analytics και το Google Analytics δεν χρησιμοποιείται πλέον από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν. Εάν οι πληροφορίες μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που παράγονται από το cookie και να σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα από τη Google, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που βρίσκεται κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Εναλλακτικά με την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε το Google Analytics από την καταγραφή αυτών των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον. Ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στην τελική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookie σας, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στο σύνδεσμο.

Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί σήματα Google. Αυτή είναι μια λειτουργία επέκτασης του Google Analytics που επιτρέπει τη λεγόμενη "παρακολούθηση μεταξύ συσκευών". Αυτό σημαίνει ότι εάν οι συσκευές σας με σύνδεση στο Διαδίκτυο συνδέονται με τον Λογαριασμό σας Google, η Google μπορεί να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τα πρότυπα χρήσης (ειδικά αριθμούς χρηστών μεταξύ συσκευών) ακόμα κι αν αλλάζετε συσκευές. Η Google θα χρησιμοποιήσει δεδομένα για το σκοπό αυτό στο βαθμό που έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "προσωποποιημένη διαφήμιση" στο λογαριασμό σας στο Google.
Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO, οι οποίες κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται από εμάς από αυτή την άποψη, λαμβάνουμε μόνο στατιστικά στοιχεία που βασίζονται στα σήματα Google.
Μπορείτε να ορίσετε ανά πάσα στιγμή "προσωπική διαφήμιση" στο λογαριασμό σας στο Google απενεργοποίηση, και έτσι αντιβαίνουν σε μια σύλληψη από τα σήματα Google.

Χρήση του etracker για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστοσελίδων, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες της etracker GmbH (www.etracker.com), από τις οποίες δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα ψευδονομισμένα προφίλ χρηστών δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση να δοθούν χωριστά. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν μετά τη διακοπή της χρήσης του eTracker για τον επιδιωκόμενο σκοπό και στο τέλος της χρήσης του. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο κλικ.

Μετά την αντίρρηση σας, ένα cookie εξαίρεσης θα τοποθετηθεί στην τελική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο. 

Χρήση του econda για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστοσελίδων, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες από την econda GmbH (www.econda.de), από τις οποίες δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα ψευδονομισμένα προφίλ χρηστών δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση να δοθούν χωριστά. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν αφού ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκε το econda έχει παύσει και η χρήση του econda από εμάς έχει λήξει. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο κλικ.

Μετά την αντίρρηση σας, ένα cookie εξαίρεσης θα τοποθετηθεί στην τελική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο.

Χρήση του Webtrekk για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστοσελίδων, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες από Webtrekk GmbH, από το οποίο δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα ψευδονομισμένα προφίλ χρηστών δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση να δοθούν χωριστά. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν μετά από το σκοπό και το τέλος της χρήσης του Webtrekk από εμάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον κάνοντας κλικ στο Σύνδεσμος. Μετά την αντίρρηση σας, ένα cookie εξαίρεσης τοποθετείται στην τελική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο.

Χρήση του Matomo για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστοσελίδων, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης ιστού Matomo (https://matomo.org), μια υπηρεσία του παρόχου InnoCraft Ltd., όταν επισκέπτεται μια σελίδα, από την οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα ψευδονομισμένα προφίλ χρηστών δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση να δοθούν χωριστά. Μετά το σκοπό και το τέλος της χρήσης του Matomo από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν. Όλα τα δεδομένα που επεξεργάζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης ιστότοπου που περιγράφεται παραπάνω, επεξεργάζονται στους διακομιστές μας. Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
Ενσταση:

Μετά την αντίρρηση σας, ένα cookie εξαίρεσης θα αποθηκευτεί στη συσκευή τερματικού σας. Εάν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο.

Χρήση του Matomo για ανάλυση ιστού
Για την ανάλυση ιστοσελίδων, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο με τη βοήθεια του λογισμικού ανάλυσης ιστού Matomo (https://matomo.org), μια υπηρεσία του παρόχου InnoCraft Ltd., όταν επισκέπτεται μια σελίδα, από την οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα ψευδονομισμένα προφίλ χρηστών δεν θα συνδυαστούν με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση να δοθούν χωριστά. Αφού σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το Matomo για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν από την Innocraft Ltd, τον πάροχο στους διακομιστές του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία δεδομένων και η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία. Για τη χώρα αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση επάρκειας.
Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
Ενσταση:
Μετά την αντίρρηση σας, ένα μπισκότο "opt-out" θα τοποθετηθεί στο τερματικό σας. Εάν διαγράψετε τα cookies, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στον σύνδεσμο. 

7. Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Remarketing διαφημίσεων Google
Σε διαφημίσεις Google, διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης Google καθώς και στους ιστότοπους τρίτων. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το λεγόμενο cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ ορίζεται από την Google, η οποία ενεργοποιεί αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου αναγνωριστικού cookie και βάσει των σελίδων που επισκέπτεστε. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας σε ένα βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Μετά το σκοπό και το τέλος της χρήσης του Remarketing διαφημίσεων Google από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν.

Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συμφωνήσει στο Google να συνδέσει το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης ιστού και εφαρμογών με τον λογαριασμό σας Google και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από τον λογαριασμό σας Google για να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστό. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να συντάξει και να ορίσει λίστες ομάδων-στόχων για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεγάλης κλίμακας. Η Google θα συνδέσει προσωρινά τα προσωπικά σας δεδομένα με τα δεδομένα του Google Analytics για να διαμορφώσει ομάδες-στόχους.

Οι διαφημίσεις Google αποτελούν προσφορά της Google Ireland Limited, εταιρείας εγγεγραμμένης και διαχειριζόμενης σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (www.google.de).
Εφόσον οι πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω αυτού σύνδεσμος. Επιπλέον, μπορείτε να ενημερώσετε τον εαυτό σας στο Συμμαχία ψηφιακής διαφήμισης σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να κάνετε ρυθμίσεις για αυτό.

BarkAds Επαναληπτικό μάρκετινγκ
Σχετικά με το BingAds διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης του Bing, του Yahoo και του MSN, καθώς και στους ιστότοπους τρίτων. Για αυτόν τον σκοπό, ένα cookie ρυθμίζεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο οποίος επιτρέπει αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου cookieID και βάσει των σελίδων που επισκέπτεστε. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας σε ένα βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Αφού διακόψουμε τη χρήση του BarkAds Remarketing για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και διακόψαμε τη χρήση του, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν.

Το BingAds είναι μια προσφορά της Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Η Microsoft Corporation εδρεύει στις Η.Π.Α. και είναι πιστοποιημένη από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω αυτού σύνδεσμος. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη Digital Advertising Alliance για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies και για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. 

Επαναπροσδιορισμός AdRoll μέσω της διαφημιστικής μας εταιρίας AdRoll Advertising Limited, Επίπεδο 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης και στους ιστότοπους τρίτων. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτόματα ορίζεται ένα cookie αυτών των παρόχων ή των συνεργατών τους, το οποίο επιτρέπει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου cookieID και βάσει των σελίδων που επισκέπτεστε. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας σε ένα βέλτιστο μάρκετινγκ της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Αφού διακόψουμε τη χρήση του AdRoll Retargeting για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και διακόψαμε τη χρήση του, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό θα διαγραφούν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cookie Retargeting κάνοντας κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: https://app.adroll.com/optout/safari

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie από τρίτους, ρυθμίζοντας το Απενεργοποιήστε τη σελίδα της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου.

 

Affilinet Πρόγραμμα Συνεργασίας
Ο ιστότοπός μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Affilinet Affiliate. Αυτό προσφέρεται από την AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (εφεξής "affilinet"). Αυτό είναι ένα λεγόμενο σύστημα θυγατρικών στο οποίο τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο affilinet (συμπεριλαμβανομένων των "εκδοτών") διαφημίζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των λεγόμενων "διαφημιζόμενων" στις ιστοσελίδες τους χρησιμοποιώντας διαφημιστικά μέσα.
Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων μας στη βελτιστοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση της προσφοράς μας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ) DSGVO.
Χρησιμοποιώντας τα cookies, το affilinet μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της αντίστοιχης παραγγελίας και ειδικότερα ότι έχετε κάνει κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο και στη συνέχεια διέταξε το προϊόν μέσω του προγράμματος συνεργάτη θυγατρικών.
Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies από τους συμβατικούς εταίρους μας ή τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Internet. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο affilinet εδώ.

Πρόγραμμα θυγατρικών του Amazon
Ο ιστότοπός μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών του Αμαζονίου. Αυτό προσφέρεται από την εταιρεία Amazon Europe Core S.à rl (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Λουξεμβούργο (εφεξής "Αμαζόνιο"). Αυτό είναι ένα λεγόμενο σύστημα θυγατρικών, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα μέσο για ιστοσελίδες, μέσω των οποίων μπορεί να κερδηθεί η τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσεων με τον Αμαζόνιο για την επιστροφή των διαφημιστικών δαπανών. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας για τη βελτιστοποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση της ηλεκτρονικής προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ) DSGVO.
Μέσω cookies, η Amazon μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της αντίστοιχης παραγγελίας και συγκεκριμένα να παρακολουθεί ότι έχετε κάνει κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο και στη συνέχεια διέταξε το προϊόν στο Amazon. Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies από τους συμβατικούς εταίρους μας ή τον ιστοχώρο μας ανά πάσα στιγμή μέσω κατάλληλης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο Amazon μπορούν να βρεθούν εδώ.

Live-Chat-εργαλείο Zendesk
Εάν χρησιμοποιείτε το Live-Chat-Tool για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δεδομένα που εισάγετε οικειοθελώς (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO για να απαντήσει στην ερώτησή σας στο πλαίσιο της επεξεργασίας των συμβάσεων. Επιπλέον, η χρήση αυτού του εργαλείου χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας στην αποτελεσματική και βελτιωμένη επικοινωνία με τους πελάτες σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO, οι οποίες επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν. Στο πλαίσιο επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ο τρίτος προμηθευτής Zendesk, Inc. μας παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την παροχή του εργαλείου ζωντανής συνομιλίας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του εργαλείου συνομιλίας επεξεργάζονται στους διακομιστές του.
Η Zendesk, Inc. βρίσκεται στις Η.Π.Α. και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Εργαλείο ζωντανής συνομιλίας Userlike
Εάν χρησιμοποιείτε το Live-Chat-Tool για να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα δεδομένα που εισάγετε οικειοθελώς (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO με σκοπό την απάντηση στο αίτημά σας στο πλαίσιο της επεξεργασίας των συμβάσεων. Επιπλέον, η χρήση αυτού του εργαλείου χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας στην αποτελεσματική και βελτιωμένη επικοινωνία με τους πελάτες σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO, οι οποίες επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν. Ως μέρος της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ο παροχέας τρίτου παρόχου από τον χρήστη μας παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την παροχή του εργαλείου ζωντανής συνομιλίας. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του εργαλείου συνομιλίας επεξεργάζονται στους διακομιστές του.

Χάρτες Google Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους Χάρτες Google για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών. Οι χάρτες Google αποτελούν προσφορά από την Google Ireland Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία (www.google.de). Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των κατά κύριο λόγο νόμιμων συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας καθώς και εύκολη πρόσβαση στις τοποθεσίες μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 Πρόταση 1 lit. 1 του γερμανικού νόμου περί μετοχών (AktG). στ) DSGVO.
Όταν χρησιμοποιούνται οι Χάρτες Google, η Google μεταδίδει ή επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του Χάρτη από επισκέπτες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διευθύνσεων IP και των δεδομένων τοποθεσίας. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτήν την επεξεργασία δεδομένων.
Εφόσον οι πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Η.Π.Α., η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.
Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Maps και επομένως να αποτρέψετε τη μετάδοση δεδομένων στην Google, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Java Script στο πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Χάρτες Google δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Google. Οι όροι χρήσης για Χάρτες Google περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία χάρτη.
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας μεταξύ από κοινού υπεύθυνων προσώπων, 26 DSGVO, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ

Bing Maps
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους χάρτες Bing για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών ή για την παροχή ενός σχεδιασμού δρομολογίων. Οι χάρτες Bing λειτουργούν από την Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ (στο εξής: Microsoft). Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των πρωταρχικά θεμιτών συμφερόντων μας σε μια βελτιστοποιημένη παρουσίαση της γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και εύκολη πρόσβαση στις τοποθεσίες μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ) DSGVO.
Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Bing, η Microsoft μεταδίδει ή επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του Χάρτη από επισκέπτες του ιστότοπου, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τη διεύθυνση IP. Ο διαχειριστής του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία δεδομένων.
Η Microsoft είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.
Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Bing Maps και επομένως να εμποδίσετε τη μεταφορά δεδομένων στη Microsoft, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Java Script στο πρόγραμμα περιήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι χάρτες Bing δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τη Microsoft εδώ. Οι όροι χρήσης του Bing Maps περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία χάρτη.

Google reCAPTCHA
Για τους σκοπούς της προστασίας από κατάχρηση των εντύπων μας, καθώς και κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google reCAPTCHA στο πλαίσιο κάποιων εντύπων σε αυτήν την ιστοσελίδα. Το Google reCAPTCHA είναι προσφορά της Google Ireland Limited, εταιρείας που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας και έχει την έδρα της στο Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. (www.google.de). Ελέγχοντας μια μη αυτόματη καταχώρηση, η υπηρεσία αυτή εμποδίζει το αυτοματοποιημένο λογισμικό (λεγόμενα bots) να εκτελεί καταχρηστικές δραστηριότητες στον ιστότοπο. Σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO, αυτό προστατεύει τα κατά κύριο λόγο νόμιμα συμφέροντά μας για την προστασία του ιστοτόπου μας από κατάχρηση καθώς και με την ομαλή παρουσίαση της ηλεκτρονικής παρουσίας μας στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων.

Το Google reCAPTCHA χρησιμοποιεί κώδικα ενσωματωμένο στον ιστότοπο, το λεγόμενο JavaScript, για την παρακολούθηση μεθόδων που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, όπως είναι τα cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, θα μεταδίδονται γενικά και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, τα άλλα cookies που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τις υπηρεσίες Google αξιολογούνται από το Google reCAPTCHA.
Δεν υπάρχει ανάγνωση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από τα πεδία εισαγωγής της αντίστοιχης φόρμας.

Εφόσον οι πληροφορίες μεταφέρονται στους διακομιστές της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που παράγονται από τη JavaScript ή το cookie και σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google εμποδίζοντας την εκτέλεση JavaScript ή τη ρύθμιση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας . Λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας για τη χρήση σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google εδώ.

Google Γραμματοσειρές
Σε αυτόν τον ιστότοπο ενσωματώνεται ο κώδικας δέσμης ενεργειών "Γραμματοσειρές Google". Το Google Γραμματοσειρές αποτελεί προσφορά από την Google Ireland Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας και βρίσκεται στο Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. (www.google.de). Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των κατά κύριο λόγο νόμιμων συμφερόντων μας σε μια ομοιόμορφη παρουσίαση των περιεχομένων στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ) το DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και των διακομιστών της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google αντιλαμβάνεται ότι η διεύθυνση IP σας έχει χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στον ιστότοπό μας.
Όπου οι πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αμερικανική εταιρεία Google LLC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google στο Ειδοποιήσεις απορρήτου από την Google.

Adobe Typekit Ο κώδικας δέσμης ενεργειών "Adobe Typekit" της εταιρείας Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, ΗΠΑ (στο εξής: Adobe) περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των κατά κύριο λόγο νόμιμων συμφερόντων μας σε μια ομοιόμορφη παρουσίαση των περιεχομένων στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ) το DSGVO στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και των διακομιστών της Adobe. Με αυτόν τον τρόπο, η Adobe αντιλαμβάνεται ότι η διεύθυνση IP έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Η Adobe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε ένα τρέχον πιστοποιητικό εδώ. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τελευταίος έχει θεσπίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Privacy Shield.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων με το Adobe Typekit μπορείτε να βρείτε στο Ειδοποιήσεις απορρήτου από την Adobe.

8. Κοινωνικά μέσα

Χρήση των κοινωνικών προσθηκών από το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Pinterest, το Xing, το AddThis

Οι αποκαλούμενες κοινωνικές προσθήκες ("Plugins") από κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Όταν καλείτε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, ο περιηγητής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση στους διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον αντίστοιχο πάροχο και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, οι πάροχοι λαμβάνουν τις πληροφορίες που ο περιηγητής σας έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε κάποιο προφίλ ή δεν έχετε συνδεθεί προς το παρόν. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) απευθείας σε ένα διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου (ενδεχομένως στις ΗΠΑ) και αποθηκεύονται εκεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε μία από τις υπηρεσίες, οι πάροχοι μπορούν να αντιστοιχίσουν την επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας στο προφίλ σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα πιέστε το κουμπί "Like" ή "Share", οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε ένα διακομιστή του παροχέα και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στο κοινωνικό δίκτυο και εμφανίζονται εκεί στις επαφές σας. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των πρωταρχικά νόμιμων συμφερόντων μας στην βέλτιστη εμπορική προώθηση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. 1 f DSGVO.

στο πλαίσιο της απόκλισης των συμφερόντων.

Προσθήκες βίντεο YouTube
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει περιεχόμενο από τρίτους. Αυτό το περιεχόμενο παρέχεται από την Google ("πάροχος"). Το YouTube είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο με έδρα τη Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (www.google.de).

Η προχωρημένη ρύθμιση απορρήτου του YouTube είναι ενεργοποιημένη για βίντεο που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι καμία πληροφορία από τους επισκέπτες του ιστότοπου δεν συλλέγεται και αποθηκεύεται στο YouTube, εκτός εάν αναπαράγεται το βίντεο. Η ενσωμάτωση των βίντεο χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, οι οποίες κυριαρχούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, στο βέλτιστο μάρκετινγκ της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Βίντεο plugins Vimeo
Σε αυτή την ιστοσελίδα, τα περιεχόμενα των τρίτων προσφερομένων συγχωνεύονται. Αυτά τα περιεχόμενα παρέχονται από την Vimeo LLC ("πάροχος"). Η ενσωμάτωση του Videso χρησιμεύει για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, που επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, σε μια βέλτιστη εμπορική προώθηση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 lit. f DSGVO. Το Vimeo λειτουργεί από την Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ ("Vimeo").
Το εργαλείο παρακολούθησης του Vimeo Το Google Analytics ενσωματώνεται αυτόματα σε βίντεο που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας. Δεν έχουμε καμία επίδραση στις ρυθμίσεις της παρακολούθησης και τα αποτελέσματα ανάλυσης που συλλέγονται εδώ και δεν μπορούν να τα δουν ούτε. Επιπλέον, web beacons τοποθετούνται στην ενσωμάτωση βίντεο Vimeo από επισκέπτες του ιστότοπου.

Για να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies εντοπισμού του Google Analytics, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookie επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που παράγονται από το cookie και να σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας το διαθέσιμο plug-in του προγράμματος περιήγησης υπό τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ως εναλλακτική λύση για την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο> για να αποτρέψετε το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα από αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον. Ένα cookie εξαίρεσης αποθηκεύεται στην τελική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookie σας, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στο σύνδεσμο.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους στις σελίδες τους καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας και οι ρυθμίσεις σας σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οι πάροχοι:

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/de/privacy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://privacy.xing.com/

https://vimeo.com/privacy

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Εάν δεν θέλετε τα κοινωνικά δίκτυα να συνδέουν άμεσα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας με το προφίλ σας στη σχετική υπηρεσία, πρέπει να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την πλήρη φόρτωση plug-ins με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησής σας, π.χ. με το blocker script "NoScript".

Η online παρουσία μας στο Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn

Η παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες εξυπηρετεί μια καλύτερη, ενεργή επικοινωνία με τους πελάτες μας και τους ενδιαφερόμενους. Ενημερώνουμε σχετικά σχετικά με τα προϊόντα μας και τις τρέχουσες ειδικές εκστρατείες.
Όταν επισκέπτεστε την ηλεκτρονική παρουσία μας στα κοινωνικά μέσα, τα δεδομένα σας μπορούν να συλλέγονται και να αποθηκεύονται αυτόματα για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Τα λεγόμενα προφίλ χρηστών δημιουργούνται από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να τοποθετήσετε διαφημίσεις μέσα και έξω από τις πλατφόρμες που πιθανώς αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας. Για το σκοπό αυτό, τα cookie χρησιμοποιούνται συνήθως στην τελική σας συσκευή. Η συμπεριφορά των επισκεπτών και τα ενδιαφέροντα των χρηστών αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies. Σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. στ., εξυπηρετεί τον ακόλουθο σκοπό της DSGVO να διαφυλάξει τα νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία επικρατούν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, με τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας και την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους. Εάν σας ζητηθεί από τους αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας κοινωνικών μέσων για τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία δεδομένων, π.χ. με τη βοήθεια ενός πλαισίου ελέγχου, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η Art. 6 παρ. 1 lit. ένα DSGVO / Γερμανικό GDPR.


Εάν οι προαναφερθείσες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, ισχύουν τα εξής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Αυτό πηγαίνει πίσω στην ασπίδα προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορεί να προβληθεί ένα τρέχον πιστοποιητικό για την αντίστοιχη εταιρεία εδώ.
Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων από τους παρόχους στις σελίδες τους, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις σας για την προστασία του απορρήτου σας, ιδίως των αντιρρήσεων (opt-out) πληροφορίες των παρόχων. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας μεταξύ από κοινού υπεύθυνων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο. 26 DSGVO, την οποία έχετε πρόσβαση εδώ για προβολή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων κατά την επίσκεψη σε μια φανέλα του Facebook (πληροφορίες σχετικά με δεδομένα στατιστικών στοιχείων) μπορούν να βρεθούν εδώ.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Αντισταθλισμός (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

9. Αποστολή υπενθυμίσεων κριτικής μέσω e-mail

Υπενθύμιση αναπροσαρμογής από Αξιόπιστα Καταστήματα
Εάν μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας, σύμφωνα με το άρθρο. 6 Παράγραφος 1 Σ. 1 παρ. ένα DSGVO, μεταφέρουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Κολωνία, Γερμανία (www.trustedshops.de) για να σας στείλουμε μια υπενθύμιση αξιολόγησης μέσω e-mail.

Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή απευθείας σε Αξιόπιστα Καταστήματα.

 Εάν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 S. 1 lit. ένα DSGVO, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ως υπενθύμιση για την υποβολή αξιολόγησης της παραγγελίας σας μέσω του συστήματος αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο πρόσωπο επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω.

10. Στοιχεία επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

 Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• σύμφωνα με το άρθρο. 15 DSGVO το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς, στο βαθμό που καθορίζεται σε αυτά.
• σύμφωνα με το άρθρο. 15 DSGVO. 16 DSGVO το δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς καθυστέρηση τη διόρθωση των λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει.
• σύμφωνα με το άρθρο. DSGVO το δικαίωμα να ζητήσετε την ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει σε εμάς, εκτός και αν περαιτέρω επεξεργασία
- για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της ενημέρωσης
- με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας · β) - για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, εκτέλεση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων
οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ·
- για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
- για τη διεκδίκηση, εκτέλεση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
σύμφωνα με το άρθρο. 18 DSGVO το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που
- η ορθότητα των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς.
- η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν συμμορφώνεστε με την ανάλυσή της. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τον ισχυρισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας ή <τα χρειαζόμαστε σύμφωνα με το άρθρο. 21 Η DSGVO υπέβαλε ένσταση κατά της επεξεργασίας.
• σύμφωνα με το άρθρο. 20 DSGVO το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, αναγνώσιμη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο. 77 DSGVO το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή της συνήθους κατοικίας ή του τόπου εργασίας ή της έδρας της εταιρείας σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή αν θέλετε να διορθώσετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή την αντίρρησή σας σχετικά με τη χρήση ορισμένων δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στο το αποτύπωμα μας. 

Δικαίωμα αντίρρησης
Στο βαθμό που είμαστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων

Μετά την άσκηση του δικαιώματός σας αντίρρησης, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός αν μπορούμε να παράσχουμε επιτακτικούς λόγους για κάτι τέτοιο · Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.


Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημιουργήθηκε με το Αξιόπιστα καταστήματα Νομική copywriter σε συνεργασία με Δικηγόροι του Wild Beuger Solmecke.