Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική ανακοίνωση σύμφωνα με το § 5 TMG (Γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων):


Η ιστοσελίδα Artprinta.com προσφέρεται από
Inverticum GmbH, Tal 44, 80331 Μόναχο, Γερμανία

Αντιπροσωπεύεται από:
Severin Christopher Butz Mechlem, Σκηνοθέτης (Geschäftsführer)

Επαφή:
Τηλέφωνο: + 4989215465626
Email: info + legal.notice @artprinta.com

Εγγεγραμμένος στο τοπικό δικαστήριο Amtsgericht Munich
Αριθμός εγγραφής: HRB 247471


Κωδικός ΦΠΑ:
Αριθμός αναγνώρισης φόρου πωλήσεων σύμφωνα με την §27α Νόμος περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας: DE323458022

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για την επίλυση διαδικτυακών διαφορών https://ec.europa.eu/odr

Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών από συμβούλιο διαιτησίας καταναλωτών.